Cennik

PRZEDSZKOLE.pl

Czesne miesięczne

dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Katowice

Czesne miesięczne

dla dzieci niezamieszkałych na terenie miasta Katowice

Opłata za nadgodziny powyżej czesnego, liczona za każdą rozpoczętą godzinę

Opłata wpisowa

(opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy)

Opłata za wyżywienie

Zajęcia dodatkowe

( angielski, rytmika, dogoterapia)

550 ZŁ

1000 ZŁ

25 ZŁ

400 ZŁ

14 ZŁ / Dzień

180 zł ( opłata pokrywana z pozyskiwanych dotacji)